mỗi trường trong âm đạo

Hệ thống sinh sản của phụ nữ có cấu tạo và chức năng thế nào

kham_pha_he_thong_sinh_san_cua_phu_nu

Trong hệ thống sinh sản của phụ nữ khi không cần dùng tới, tử cung khỏe mạnh là một cơ quan nhỏ, dài khoảng 7,5