sống thử cùng người yêu

Sau khi sống thử cùng nhau đợi mãi mà bạn trai chẳng giàu có

ngheo-phunutodayvn01

Thế nhưng, những gì tôi nhận được và trải qua thực sự không có màu hồng như tôi tưởng tượng. Mấy năm đằng đẵng trôi